|

Wat laten personages in hun taal gebeuren?

Als we een persoonlijke verandering doormaken, dan verandert ook onze taal. We gebruiken andere woorden dan voorheen. Of we blijven dezelfde woorden gebruiken, maar we geven die een andere betekenis.

It’s complicated

Vroeger leerden mensen elkaar kennen, ze gingen met elkaar naar bed, sommige bleven bij elkaar, sommige kregen kinderen. Ze gaven daar woorden aan als: verliefd, verloofd, getrouwd.

Ook tegenwoordig leren mensen elkaar kennen, gaan ze met elkaar naar bed en krijgen sommige kinderen. Maar ze geven daar andere woorden aan. Ze gebruiken nu woorden als: it’s complicated en samengesteld gezin. En als ze nog dezelfde woorden als vroeger gebruiken, zoals huwelijk, dan hebben die door de tijd heen een andere betekenis gekregen, een andere inhoud.

Ook in verhalen verandert de taal. Een personage kan aan het einde van het verhaal ergens andere woorden voor kiezen dan aan het begin. Of het personage gebruikt nog dezelfde woorden, maar de betekenis is aan het eind van het verhaal veranderd. Zo kan voor het personage het woord moeder aan het eind van het verhaal iets anders betekenen dan aan het begin. Of wat het personage eerst een gezin noemde, noemt ‘ie nu een stel mensen die in hetzelfde huis wonen.

Diepere gebeurtenis

Verhalen gaan over verandering, verhalen zijn verandering. Het verhaal verandert en de taal van het personage verandert. Dat diens taal verandert is een gebeurtenis. Het is niet wat we gewoonlijk onder gebeurtenis verstaan. Bij gebeurtenis denken we meestal aan iets in de concrete wereld, buiten de taal om. Dat de taal verandert, dat de betekenis die het personage eraan geeft verandert, is een diepere gebeurtenis.

Als lezer en als schrijver kunnen we ons afvragen: hoe ontwikkelt de taal zich in dit verhaal? Waar zit het conflict in de taal? Door welke fasen gaat de taal heen? Wat gebeurt er in de taal? Wat laten de personages in hun taal gebeuren?

Proza laat zien hoe personages in taal betekenis geven.

Vergelijkbare berichten