Iedere hond is een narratieve hond

Ieder begin is een narratief begin.

Ieder vervolg is een narratief vervolg.

Iedere tijd is een narratieve tijd.

Ieder personage is een narratief personage.

Iedere ik is een narratieve ik.

Iedere groep is een narratieve groep.

Ieder conflict is een narratief conflict.

Iedere zingeving is een narratieve zingeving.

Ieder begrip is een narratief begrip.

Iedere betekenis is een narratieve betekenis.

Iedere hond is een narratieve hond.

Iedere herhaling is een narratieve herhaling.

Iedere beleving is een narratieve beleving.

Ieder oponthoud is een narratief oponthoud.

Iedere adempauze is een narratieve adempauze.

Iedere doorstart is een narratieve doorstart.

Iedere werkelijkheid is een narratieve werkelijkheid.

Ieder universum is een narratief universum.

Iedere god is een narratieve god.

Ieder weten is een narratief weten.

Iedere causaliteit is een narratieve causaliteit.

Iedere urgentie is een narratieve urgentie.

Iedere ingreep is een narratieve ingreep.

Iedere komma is een narratieve komma.

Iedere onvolkomenheid is een narratieve onvolkomenheid.

Ieder ongeluk is een narratief ongeluk.

Iedere ontsnapping is een narratieve ontsnapping.

Iedere opsomming is een narratieve opsomming.

Iedere herhaling is een narratieve herhaling.

Iedere dwangmatigheid is een narratieve dwangmatigheid.

Ieder eind is een narratief eind.

Vergelijkbare berichten