Het conflict in een roman kent twee lagen

Conflict in een roman kent twee lagen. Allereerst is er de laag die het makkelijkst te zien is: de laag aan de oppervlakte. Iemand heeft ruzie met iemand anders en dat is wat zichtbaar is.

Er is een andere, tweede laag, die dieper zit en minder goed zichtbaar is. Dat is dat iemand met diens verhaal worstelt. Immers, geen enkel verhaal valt samen met de werkelijkheid (de werkelijkheid is geen verhaal), en dat alleen al veroorzaakt conflict.

Als we kijken naar de twee hoofdpersonages in Normale mensen van Sally Rooney, dan zien we ook in die roman de twee lagen van conflict. Ook bij Gregor Samsa uit De gedaanteverwisseling zien we die twee lagen.

Connell Waldron en zijn conflict

  1. Connell worstelt met zijn relatie, en in die zin worstelt hij dus met Marianne.
  2. Je kunt ook zeggen dat hij worstelt met zijn narratief (zijn verhaal), en dus met zichzelf.

Marianne Sheridan en haar conflict

  1. Marianne worstelt met een gevoel van minderwaardigheid. In die zin worstelt ze met de mensen om zich heen.
  2. Je kunt ook zeggen dat ze worstelt met haar narratief, en dus met zichzelf.

Gregor Samsa en zijn conflict

  1. Gregor worstelt met zijn gezin, waarin hij een plaats probeert terug te vinden nadat hij in een ondier is veranderd.
  2. Je kunt ook zeggen dat Gregor worstelt met zijn narratief. In die zin worstelt hij met zichzelf.

Vergelijkbare berichten