Checklist

Deze checklist helpt je om te denken en te framen vanuit je personage. Je kunt de checklist gebruiken bij:

  • het schrijven van korte verhalen en romans,
  • het lezen en analyseren daarvan,
  • lessen creative writing.

Personage

✔️Creëert het personage vanuit zijn of haar frame zichzelf en de anderen?

Conflict

✔️Ontstaat het conflict doordat het personage vanuit een frame kijkt en beleeft?

Begin

✔️Gaat het begin van het korte verhaal of de roman over hoe een personage zich vereenzelvigt met een frame?

Einde

✔️Gaat het einde van het verhaal over het al dan niet loslaten van het frame?

Scharniermomenten

✔️Dwingen de scharniermomenten in je korte verhaal of in je roman het personage om zich op een nieuwe manier te verhouden tot zijn of haar frame?

Verleden, heden, toekomst

✔️Creëert het personage vanuit zijn of haar frame een eigen verleden, het heden en de toekomst? Creëert het personage door de gebeurtenissen te framen een tijdsdruk?

Taal

✔️Formuleert het personage vanuit zijn of haar frame? Laat de manier waarop het personage formuleert het frame zien? Leidt dit tot conflict?

Intimiteit

✔️Wordt het personage voldoende uitgedaagd om openlijk met het narratief te worstelen? Hoe intiem is dat om te zien?

Urgentie

✔️Hoe urgent is het frame voor het personage?

Thematiek

✔️Gaat je verhaal of roman ook over hoe mensen en personages elkaar en zichzelf framen? Gaat het over hoe mensen zich een verhaal ergens van vormen en hoe ze met dat verhaal omgaan?

Schrijfproces

✔️Is niet de schrijver zelf aan het worstelen met het verhaal, maar laat de schrijver het worstelen met het frame over aan de personages?

Vind je deze uitgangspunten waardevol? Bookmark ze of stuur ze door naar een collega-schrijver. Neem ook een kijkje op het blog.

© Ton Rozeman, Narrative Head, overname met bronvermelding