Checklist

Deze checklist helpt je om te denken en te framen vanuit je personage. Je kunt hem gebruiken bij het schrijven van korte verhalen en romans, bij het lezen daarvan, en bij het lesgeven in het schrijven.

© Ton Rozeman, Narrative Head, overname alleen met bronvermelding

Personage

✔️Creëert het personage vanuit zijn of haar frame zichzelf en de anderen? Met andere woorden: maakt het personage vanuit zijn of haar frame van zichzelf en de anderen een personage?

Conflict

✔️Ontstaat het conflict doordat het personage vanuit een frame leeft? Is het conflict narratief van aard?

Begin

✔️Gaat het begin van het korte verhaal of de roman over een personage dat zich vereenzelvigt met een frame?

Einde

✔️Gaat het einde van het verhaal over het al dan niet loslaten van het frame?

Scharniermomenten

✔️Dwingen de scharniermomenten in je korte verhaal of in je roman het personage om zich op een nieuwe manier te verhouden tot zijn of haar frame?

Verleden, heden, toekomst

✔️Creëert het personage vanuit zijn of haar frame het verleden, het heden en de toekomst? Zijn verleden, heden en toekomst subjectief?

Taal

✔️Formuleert het personage vanuit zijn of haar frame? Laat de manier waarop het personage formuleert zijn of haar frame zien? Leidt de manier waarop het personage woorden kiest tot conflict?

Intimiteit

✔️Wordt het personage voldoende uitgedaagd om openlijk met zijn of haar narratief te worstelen? Hoe intiem is dat om te zien?

Urgentie

✔️Hoe urgent is het frame voor het personage?

Schrijfproces

✔️Is niet de schrijver zelf aan het worstelen met het verhaal, maar laat de schrijver het worstelen met het frame over aan de personages?

Vind je deze uitgangspunten waardevol? Bookmark ze of stuur ze door naar een collega-schrijver. Neem ook een kijkje op het blog.