Het individu versus de groep bij Franz Kafka

In literatuur speelt zowel het narratief van het individuele personage als dat van de groep een rol. Misschien lijken dat twee verschillende zaken, maar vaak zijn ze met elkaar vermengd. Zo ook in de novelle De gedaanteverwisseling van Franz Kafka. De narratieven die het hoofdpersonage Gregor erop na houdt, lijken exclusief van hem te zijn, maar als je er wat beter naar kijkt, blijkt dat toch niet het geval.

Het individu versus de maatschappij bij Clarice Lispector

We hebben gezien dat een narratief drie lagen heeft: dat van het individu, dat van de groep en dat van de maatschappij. Die gelaagdheid heeft niet alleen gevolgen voor het personage en het conflict, maar ook voor de thematiek. Laten we kijken hoe dat in de praktijk uitpakt aan de hand van Lispector’s De navolging van de roos.

Het individu, de groep en de maatschappij: drie narratieven

Dit blog zet de schijnwerper niet op het verhaal van de schrijver maar op het narratief van het personage. Maar bestaat er wel zo iets als het narratief van een (enkel) personage? Groepsprocessen en groepsnarratieven spelen een rol. Als schrijver kunnen we daarmee ons voordeel doen om ons verhaal en de personages te verdiepen.