| |

Het verhaal aan het personage geven (2)

Er zijn meer zaken die je als schrijver aan het personage kunt geven dan alleen je twijfels over het verhaal. Hieronder volgen drie voorbeelden.

het begin

Aan het begin wil je als schrijver de lezer bij het verhaal betrekken. Je wilt je lezers een nieuwe wereld binnenvoeren.

Maar in plaats van dat je je richt op de lezer, kun je ook naar je personage kijken en kun je het begin aan je personage geven.

  • Wat begint er voor nieuws voor je personage?
  • Welk nieuw verhaal ontstaat er voor het personage?
  • Welke verandering ontstaat er in het verhaal van je personage (waardoor er een nieuwe fase voor het personage begint)?

het einde

Aan het einde wil je als schrijver met iets te voorschijn komen dat aan de ene kant in het verlengde ligt van wat je tot nu toe geschreven hebt, en aan de andere kant met een verrassing komen. Je wilt met iets komen dat tot nu toe onder het verhaal verborgen zat en dat de lezer nog niet ten volle heeft kunnen zien.

Ook het creëren van het einde kun je aan je personage geven.

  • Wat heeft het personage tot nu toe niet gezien of niet willen zien?
  • Wat heeft het personage in diens verhaal verborgen gehouden voor zichzelf of voor de buitenwereld?

de spanning

Door het spannend te maken, kun je als schrijver de lezer verleiden het verhaal verder te lezen.

Ook dit is iets dat je aan het personage kunt geven. Net zo goed als dat in het echte leven mensen zichzelf en anderen onder druk zetten, kun je ook het personage zichzelf onder druk laten zetten.

  • Hoe gaat het personage dusdanig op in het eigen verhaal dat dit problemen geeft met de buitenwereld?
  • Wat beeldt het personage zich in dat problemen veroorzaakt?
  • Wat legt het personages zichzelf en anderen op?

Vergelijkbare berichten